Η 25ετής εμπειρία μας καθώς και η ποικιλία των απαιτητικών και επιτυχημένων έργων που έχουμε υλοποιήσει, μας καθιστούν στην κορυφή των επιλογών για βιομηχανικό αυτοματισμό και λύσεις διαχείρισης ενέργειας

Με ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα, εξειδικευόμαστε στον προγραμματισμό και την διαχείριση συστημάτων στους τομείς του βιομηχανικού αυτοματισμού και της διαχείρισης ενέργειας (EMS).

Από την πολυπλοκότητα των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC) έως την απρόσκοπτη ενοποίηση των Πινάκων Λειτουργίας και των συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA), διασφαλίζουμε ότι κάθε στοιχείο των λύσεων αυτοματισμού ευθυγραμμίζεται με την ανάγκη των πελατών μας για λύσεις με ασφάλεια, επάρκεια και σταθερότητα.

Οι υλοποιήσεις μας, καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χημικές βιομηχανίες, εταιρείες τροφίμων, εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος, μηχανουργεία και εργοστάσια.