Ο Γιώργος Πουλιόπουλος, ως ένας εξειδικευμένος μηχανικός αυτοματισμού, έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία μέσα από τα έργα τα οποία έχει εγκαταστήσει, διαχειριστεί ή συμμετάσχει, συνεργαζόμενος με Ελληνικές και Πολυεθνικές (βλ. Siemens) εταιρείες του χώρου της ενέργειας και της βιομηχανίας.

    Η τεχνογνωσία που απέκτησε από τα 25 χρόνια εμπειρίας πρακτικών εφαρμογών αυτοματισμού και ενέργειας, τον οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει το 2021, την εταιρεία «Pouliopoulos Automations» με τη μορφή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.

     Οι κύριες κατηγορίες των έργων που εξειδικεύεται η «Pouliopoulos Automations», περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα, έργα διαχείρισης ενέργειας καθώς και ανάπτυξη κώδικα σε εφαρμογές PLC και SCADA.

Ακολουθούν ενδεικτικά, μερικές αναφορές σε έργα, ανά κατηγορία:

Ενέργεια

  • Ελέγχουμε και διαχειριζόμαστε όλες τις λειτουργίες σε περισσότερους από 50 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Η διαχείριση περιλαμβάνει όλους τους τύπους των στροβίλων (Pelton, Fransis, Kaplan, Crossflow) και με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των λειτουργιών.
  • Έχουμε σχεδιάσει και διαχειριζόμαστε σύστημα διαχείρισης ενέργειας (ΕΜS) σε 3 μονές του Αγίου Όρους.

Βιομηχανία

  • Με την πολυεθνική εταιρία «Tosoh Hellas Α.Ε.» έχουμε αναπτύξει μόνιμη συνεργασία. Έχουμε αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, την διαχείριση, τροποποίηση και υποστήριξη κάθε αυτοματισμού που διαθέτει.
  • Η πολυεθνική εταιρία «Sunlight Α.Ε.» μας εμπιστεύεται για τον έλεγχο και την διαχείριση 9 μηχανών πλήρωσης μίνιου.
  • Στους Μύλους Ροδιάς Γρεβενών, έχουμε εγκαταστήσει και παρακολουθούμε ολόκληρο το σύστημα ελέγχου.

Μηχανήματα

  • Στην βιομηχανία τροφίμων, η συμβολή μας είναι καθοριστική. Η αυτοματοποίηση της αποφλοίωσης και της παστερίωσης, το αυτόματο γέμισμα βάζων και δοχείων για τις εταιρίες «Ten Brink Hellas», «Sampidis Manufacturing» , «HFM – Ελληνικά Μηχανήματα Τροφίμων ΙΚΕ» είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας παραγωγής.
  • Στην εταιρία «Κουμάκης Α.Ε.Β.Ε.» προγραμματίζουμε το σύστημα αυτοματοποίησης πύργων ταινιών, με σκοπό την ψύξη ή ύγρανση προϊόντων.
  • Στην εταιρία «Axis Medical» προγραμματίζουμε τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας τον καθαρό χώρο για την επεξεργασία δειγμάτων ανθρώπινου ιστού.

         Η εταιρεία στελεχώνεται από μηχανικούς αυτοματισμού και διαθέτει τμήμα διοικητικής υποστήριξης.

         Οι δραστηριότητες της «Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Μον. Ι.Κ.Ε.»,  περιλαμβάνουν έργα που εκτείνονται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.