ΜΥΗΣ ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ